Strona główna > Szczegóły

“Umówmy się na Polskę” to pierwsza od ćwierćwiecza propozycja demokratycznych reform ustrojowych naszego kraju. Chcesz ją poznać? Przeczytaj naszą książkę! Poniżej znajdziesz natomiast wzmiankowane w tekście książki dodatkowe, pogłębione analizy, odpowiedzi na częste pytania oraz Modelową Kartę Wojewódzką. Karta Wojewódzka

Zasady funkcjonowania demokracji w naszych gminach i województwach nie powinny być rozproszone w niezrozumiałych dla normalnego człowieka ustawach, tylko regulowane poprzez regionalne społeczności w oparciu o wspólny dla wszystkich województw podstawowy schemat.

Zapoznaj się z naszym projektem modelowej Karty Wojewódzkiej.


Podatki regionalne

Dziś rząd zbiera podatki dochodowe (PIT i CIT) a następnie przekazuje środki samorządom. Dr Tomasz Kaczor analizuje możliwość odebrania politykom w Warszawie tego “fiskalnego pistoletu” i rzeczywistego przekazania PIT i CIT samorządom.

Zobacz jak usamorządowienie PiT i CIT poprawi finanse publiczne


Usamorządowienie majątku

Prywata w spółkach skarbu państwa budzi niechęć obywateli. Marcin Zieliński analizuje możliwość przekazania spółek, z wyłączeniem tych energetycznych czy obronnych, w zarządzanie samorządowym województwom.

Zobacz jak przekazanie majątku samorządom rozwiąże patologie spółek Skarbu Państwa


Polityka zdrowotna

W nowej umowie ważna jest spójność społeczna. Dobrze zorganizowane ogólnopolskie ubezpiecznia zdrowotne i społeczne są istotnym elementem wyrównywania szans wszystkich obywateli.

Przeczytaj analizę Prof. Agnieszki Chłoń-Domińczak


Pytania do naszej propozycji

Nasza propozycja wywołuje wiele pytań. Zobacz przygotowane przez naszych ekspertów odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Zobacz odpowiedzi na częste pytania